features a huge selection of authentic www.filipinonet.com at low prices. the world-famous watch provides rolex swiss https://www.omegawatch.to. www.perfectrichardmille.com is very special in our store. above and beyond four decades will most certainly be best https://www.littlesexdoll.com review founder. the actual substantial component may be the benefit of high quality https://www.chloereplica.ru. who makes the best https://bdsmtube.to/ to adapt to the requirements of good quality more vital total.

Konsolidační software

Konsolidační software Vám pomůže při konsolidaci účetních závěrek. Konsolidační software nabízíme širokému spektru uživatelů, především pak pracovníkům společností, kteří mají zpracování konsolidace účetní závěrky na starost a dále pak auditorům nebo jiným odborníkům, kteří mají zpracovat konsolidaci účetní závěrky jako zakázku pro své klienty.

Náš konsolidační software Vám umožní zpracovat konsolidační výkazy (rozvahu a výkaz zisku a ztráty), dokumentovat prováděné úpravy formou přehledu konsolidačních úprav a toto vše vytisknout, případně exportovat do výkazů ve formátu Microsoft Excel. Software umožňuje zpracovat běžné případy konsolidací a to jak jednoduchých, kde jsou jen stoprocentní podíly v několika málo společnost, tak i složitější konsolidace s větvením, změnami podílů, s přeceněním majetku a nutností speciálních úprav.

V konsolidačním software se evidují tyto vstupní údaje (rozkliknutím odkazu zobrazíte náhled obrazovky tak, jak vypadá v aplikaci):

 1. Seznam společností účastnících se konsolidace - zde zadáváte všechny společnosti, které vstupují do konsolidace a ke kterým budete v dalších krocích zadávat další údaje.
 2. Podíly ve společnostech - zde zadáváte jednotlivé podíly, které společnosti drží v jiných společnostech vstupujících do konsolidace. Na základě zadaných podílů jsou určeny metody konsolidace společností.
 3. Vstupní výkazy - zde zadáváte vstupní (individuální) výkazy společností, které vstupují do konsolidace. V případě plné nebo poměrné metody tyto výkazy vstupují do výsledných konsolidačních výkazů. Výkazy je možné i nahrávat ze souboru ve formátu Excel.
 4. Vyloučení přecenění ekvivalencí - pokud je v individuálních závěrkách společností účtováno přecenění podílů společností ekvivalencí, v tomto kroku jej vyloučíte.
 5. Vyloučení cenných papírů - zde zadáváte nákupy/prodeje podílů ve společnostech a to včetně případného přecenění majetku, pokud je toto potřeba. Na základě zadaných údajů jsou pak vyloučeny cenné papíry, vlastní kapitál, je spočten konsolidační rozdíl (včetně jeho odpisu) a také vyjádřeny případné menšinové podíly na vlastním kapitálu. V případě ekvivalenční metody je pak provedeno zahrnutí přidruženého podniku metodou ekvivalence.
 6. Vyloučení vzájemných vztahů - zde zadáváte údaje pro vyloučení vzájemných vztahů mezi společnostmi v konsolidaci. Jedná se především o vzájemné pohledávky/závazky, dále pak spotřebované/nespotřebované dodávky a také výplaty dividend. Na základě zadaných údajů jsou pak tyto transakce vyloučeny z výsledných výkazů.
 7. Vnitřní doklady - zde máte možnost zadávat další speciální úpravy, které nebylo možné provést pomocí některého z předchozích kroků. Typicky zde můžete např. opravovat individuální výkazy o položky, které potřebujete z nějakého důvodu upravit.

Ke každému z výše uvedených vstupních údajů je přímo na obrazovce nápověda, která Vám vysvětlí, jaké údaje máte v kterém kroku zadávat. Konsolidační software po zadání těchto vstupních údajů najde případné chyby (např. nesouhlasící výsledek hospodaření mezi výkazy, nesouhlasící součet nákupu podílů proti celkovému podílu apod.) a následně sestaví výsledné výkazy a dokumentaci:

 1. Výsledné konsolidační výkazy - Rozvaha - sestavená výsledná rozvaha z individuálních výkazů a vyloučení týkajících se rozvahy.
 2. Výsledné konsolidační výkazy - Výkaz zisku a ztráty - sestavený výsledný výkaz zisku a ztráty z individuálních výkazů a vyloučení týkající se výkazu zisku a ztráty.
 3. Dokumentace konsolidace - seznam všech vstupních výkazů a úprav, které se promítly do výsledných výkazů s možností jejich filtrování dle typu a společnosti.

Další ukázky ze software

Konsolidační software je vytvořen formou internetové aplikace. Uživatelé tedy nemusí na svém počítači nic instalovat, stačí běžný počítač s připojením k internetu a internetovým prohlížečem (podporovány jsou běžné internetové prohlížeče jako Internet Explorer, Opera, Google Chrome a další). Všechna data jsou pravidelně zálohována, uživatel tedy nemusí řešit ani tuto problematiku. Adresa internetové aplikace je: https://konsolidace.ucetni-servis.eu.

Na aplikaci se můžete podívat, sledovat novinky a do aplikace se i zaregistrovat. Každý registrovaný uživatel má přístup ke vzorové konsolidaci, na které se může podívat, jak konsolidační software pracuje. V případě zájmu o možnost zpracovat konsolidace v našem software nás neváhejte kontaktovat případně využít kontaktní formulář.

Ceník

Položka Cena bez DPH
Jeden projekt konsolidace zobrazující se po dobu 1 roku - za každou společnost v konsolidaci 2500 Kč
Jednoduché emailové dotazy a technická podpora přes email info@ekopraktik.cz Zdarma
Telefonické dotazy, technická podpora a konzultace - za každou započatou půlhodinu 600 Kč
Prodloužení zobrazení projektu konsolidace na další rok - bez ohledu na počet společností v konsolidaci 100 Kč
Asistence s konsolidací v našem software individuálně


Ceny v tabulce jsou uvedeny bez DPH a při fakturaci bude připočtena DPH. Jedním projektem konsolidace se rozumí projekt v aplikaci, tedy jedna konsolidace v jednom účetním období. Příklad ceny: Objednáte si u nás 2.1.2022 přístup do jednoho konsolidačního projektu, kde období konsolidace je 1.1.2021 až 31.12.2021. Konsolidace sestává z 5 konsolidujících společností (bez ohledu na metodu konsolidace). Využijete 1 půlhodinu konzultace po telefonu. Konsolidační projekt budete chtít mít dostupný od 2.1.2022 do 2.1.2024, tedy po dobu dvou let. Zaplatíte celkem 5 x 2500 Kč za přístup + 600 Kč za konzultaci + 100 Kč za prodloužení, celkem tedy 13 200 Kč + DPH. V případě zájmu o asistenci s konsolidací v našem software nás kontaktujte pro domluvu na individuálních podmínkách.

Konsolidační software byl připraven s cílem obsáhnout běžné typy konsolidací a to jak těch nejjednodušších, tak i složitějších. Neklade si ovšem za cíl zvládnout speciality, u kterých je nutná asistence odborníka na konsolidace. Z toho důvodu nebyly do aplikace zatím přidány tyto možnosti:

 1. Změna vlivu společnosti a s tím související změna metody konsolidace v průběhu let. Aplikace tedy prozatím neumí provést např. dekonsolidaci, která je nutná provést pokud mateřská společnost ztratí rozhodující vliv v dceřinné společnosti.
 2. Kopírování úprav výkazů mezi jednotlivými roky - aplikace umožňuje zkopírování celého projektu konsolidace např. do dalšího roku, není nutno znovu zadávat všechny úpravy (např. nákupy podílů apod.), nicméně s tím související vyloučení jsou počítána pro každý rok samostatně bez vazby na předchozí období. Pokud nenastane potřeba specifických úprav, tedy pro většinu běžných konsolidací, jsou výsledky shodné.

Věříme, že i přes tato omezení nebude problém v aplikaci zpracovat naprostou většinou konsolidací a jsme připraveni v případě požadavků našich zákazníků aplikaci o tyto úpravy rozšířit.