O společnosti

Společnost Ekonomické informační systémy s.r.o. patří mezi známé společnosti zabývající se nejen vývojem, ale hlavně implementací ekonomických informačních systémů. Naše společnost upřednostňuje vysoce odbornou implementaci ekonomických informačních systémů a klade důraz na maximální využitelnost ekonomických informací pro jejich on-line zpracování. Naše společnost zabezpečuje stoprocentní servis a trvalou podporu uživatelů našeho ekonomického systému. Zaměstnanci naší společnosti soustavně spolupracují se zákazníky, analyzují jejích požadavky, spolehlivě implementují systém a garantují naprostou spolehlivost.

Společnost vznikla v roce 2000. Od vzniku naší společnosti se prezentujeme odbornou implementací ekonomických systémů, při níž klademe důraz na maximální spokojenost našich zákazníků. Za dobu své existence jsme zavedli několik desítek ekonomického programu Ekopraktik v nejrůznějších oborech.

Od roku 2008 se také soustředíme na vývoj software pro vedení spisu auditora Auditorský spis. Software se ujal díky své jednoduchosti a snadné použitelnosti při splnění všech požadavků kladených na vedení spisu Komorou auditorů ČR. V současnosti jej využívá již více jak 120 samostatných auditorů a auditorských kanceláří.

Cíle společnosti

  • poskytnout moderní ekonomický informační systém pro širokou škálu podniků
  • kvalitní služby založené na osobním přístupu k zákazníkům
  • našim dlouhodobým cílem je trvale vyvíjet ekonomický systém Ekopraktik a jeho přizpůsobování novým požadavkům ze strany zákazníků
  • rozvoj a rozšiřování aplikace Auditorský spis aby i nadále pokrývala potřeby našich zákazníků auditorů a usnadnila jim tak nejen provádení auditů ale i splnění všech požadavků Komory auditorů ČR

Předmět podnikání

  • Šíření počítačových programů
  • Organizačně ekonomické poradenství

Odborná spolupráce

Při tvorbě ekonomického informačního systému Ekopraktik a elektronického spisu auditora Auditorský spis spolupracujeme s našimi kolegy auditory a účetními ze společnosti Daně & Audit s.r.o., kteří využívají oba zmíněné produkty v každodenní praxi. Díky této spolupráci můžeme garantovat bezproblémové využívání a neustálý rozvoj aplikací pod jejich odborným dohledem.