Přihlášky a Odhlášky k nemocenskému pojištění

Modul Přihlášky/Odhlášky k nemocenskému pojištění umožňuje elektronicky odesílat přihlášky a odhlášky přes Portal Veřejné správy na Českou správu sociálního zabezpečení.

Modul je napojen na modul Mzdy, ze kterého automaticky přebírá všechny údaje potřebné pro vyplnění přihlášky/odhlášky u vybraných pracovníků. Tyto jsou před odesláním zobrazy, je umožněn jejich tisk a uložení pro případné pozdější zpracování.