Puťovky

Modul slouží pro evidenci záznamů o provozu nákladního vozidla. Evidují se jednak základní údaje z puťovky (Datum, číslo, kdo, kam a pro koho jel) a dále i údaje nutné pro fakturaci (počet km, nakládka/vykládka, částka, sleva) a pro mzdy (čas jízdy od, do, počet sklopení, přestávky technické/neplacené, odměny z tržby atd.).

Smyslem aplikace Puťovky je možnost zadat kompletně puťovku do elektronické podoby a z ní pak automaticky vytvořit fakturu a převést údaje do mezd včetně automatického účtování přesčasů, stravného, nočních příplatků atd. bez nutnosti výpočtu a zadávání těchto údajů uživatelem.

Výstupem jsou taktéž sestavy, které umožňují sledovat, kolik toho jednotliví řidiči odjezdili, na jakých zakázkách, s kterými auty atd.