Auditorský spis - Finanční analýza

Vzhledem k požadavkům našich klientů na finanční analýzu v rámci Auditorského spisu jsme navázali spolupráci s firmou Atlantis PC s.r.o., která vyvíjí a prodává velice kvalitně zpracovanou finanční analýzu FinAnalysis. Výsledkem této spolupráce je možnost exportu z aplikace Auditorský spis do aplikace FinAnalysis. Do finanční analýzy se exportují výkazy klienta ze spisu auditora a to za jednotlivé roky, které chce auditor porovnávat. Export je dostupný od verze 1.66 v menu Spis -> Data klienta -> Finanční analýza -> Export do FinAnalysis.

Několik informaci o aplikaci FinAnalysis:

Produkt je určen pro rychlou a účinnou analýzu ekonomických dat spojenou s možností tvorby grafických výstupů, které mohou být součástí výročních zpráv, podnikatelských záměrů, žádostí o úvěr nebo prezentace firmy před zákazníky nebo konkurencí.

Aplikace je vytvořena v prostředí tabulkového kalkulátoru MS Excel. Umožňuje rozbor účetních výkazů (rozvaha, výsledovka, cash flow) za až třináct účetních období.

Aplikace (sešit) tvoří 25 listů, jejichž vytištěním lze získat více jak 50 stran tiskových výstupů ve formě tabulek a grafů, které napomáhají přehlednějšímu zobrazení vývoje sledovaných veličin. V aplikaci je kladen důraz právě na grafické vyobrazení zadaných a vypočítaných údajů, což usnadňuje analytikovi orientaci ve výsledcích finanční analýzy zkoumaného podniku.

Více informací o aplikaci je možné získat přímo na stránkách produktu. Demoverze je pak dostupná na těchto stránkách.

Aplikaci FinAnalysis je možné zakoupit přímo u prodejce dle instrukcí.