Vývoj na zakázku

Z našich zkušeností víme, že i propracovaný software nemůže splnit speciální požadavky zákazníků. Z toho důvodu nabízíme doprogramování individuální verze softwaru Ekopraktik na podmínky firem.

Při vývoji úzce spolupracujeme se zákazníkem na rozboru jeho potřeb tak, aby výsledkem bylo co nejlepší přizpůsobení softwaru na podmínky zákazníka. Rozsah změn může být různý, většinou jde o úpravu zadávání prvotních vstupů a zpracování výsledných reportů pro management firmy.

Jako příklad můžeme uvést zpracování servisních pracovních listů, sledování nákladů na ceníkové položky, sledování výkonů a fakturace dopravy (Puťovky), napojování ekonomického systému na ostatní systémy provozované zákazníkem.

Vytvoření individuálních verzí sebou nese i závazek jejího speciálního udržování. Pro vývoj využíváme prostředí Microsoft .NET.