Docházkový systém

Docházkový systém umožňuje evidovat práci jednotlivých zaměstnanců na jednotlivých zakázkách. Dále pak umožňuje jednoduše zadávat a evidovat různé odměny a příplatky zaměstnancům.

Samostatně se pak evidují neodpracované doby jednotlivých zaměstnanců (nemoc, dovolená, lékař atd.).

Tyto údáje jsou pak automaticky přehrávány do mzdového systému, vstupují do mezd a případně do sledování nákladů na zakázky.

Smyslem docházkového systému je umožnit zadávat výše uvedené údaje vedoucím pracovníkům zaměstnanců (např. jednotlivým mistrům ve výrobě) a tyto zadané údaje pak automaticky zpracovávat při výpočtu mzdy a při sledování nákladů a výnosů jednotlivých zakázek.

Je taktéž možný zautomatizovaný vstup údajů z elektronických docházkových systémů.