Mzdy a personalistika

Program mzdy a personalistika je používán našimi uživateli od roku 1998 a je určen pro komplexní vedení mzdové a personální agendy.

Mzdy a personalistika je určen jak pro podnikatelské subjekty (zákon o mzdě) tak pro rozpočtové a příspěvkové organizace, nevýdělečné organizace (zákon o platu).

Program je určen jak pro malé organizace tj. do 25 zaměstnanců tak i pro tzv. velké organizace s neomezeným počtem zaměstnanců.

Mzdy a personalistika umožňuje rychlé a pohodlné vedení údajů o zaměstnancích, jejich pracovních poměrech a veškerých podkladech pro výpočet mezd.

Výhody programu:

 • Formulářové zpracování – tiskopisy se zobrazují přesně tak jak při ručním vyplňování
 • Jednouchá obsluha
 • Přehlednost
 • Operativnost
 • Srozumitelnost při zadávaní prvotních údajů
 • Snadná kontrolovatelnost.

Co program umožňuje

 • výpočet všech druhů mezd
 • výpočet náhrad mezd, nemocenských dávek a cestovních náhrad
 • automatické tvorby bankovních příkazů s odvody na účet Finančních úřad, správ sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven,
 • elektronické přihlašování a odhlašování zaměstnanců na OZZS
 • připravuje podklady pro statistické výkazy pro ČSÚ, údaje pro TREXIMU,
 • vystavuje pracovníkům potvrzení o výši příjmu , potvrzení pro styk s orgány správy a úřady
 • vystavuje zápočtové listy po ukončení pracovního poměru a umožňuje jejich elektronické podávání
 • vystavuje automaticky účetní doklad na zaúčtování mezd
 • obsahuje velké množství sestav - mzdový list, v ýplatní pásky, výčetky platidel, přehledy rp OSSZ přehledy pro zdravotní pojišťovny
 • roční zúčtování daně,
 • výstup dat podle podmínek definovaných uživatelem v datovém editoru do souboru Excel popřípadě Word.

dá se říct, vše co mzdová účetní potřebuje pro výpočet mezd, pro vztah vůči státním úřadům.

Export dat z programu používá formát XML a je natolik propracovaný, že umožňuje vytvořit data pro převod do většiny moderních ekonomických systémů.

K programu lze přikoupit tyto programové nádstavby

V rámci našich služeb poskytujeme i zpracování mezd formou outsourcingu.

Výhody outsourcingu

 • vysoké vědomosti našich odborníků jak v daňové, tak i personální oblasti
 • velká úspora režijních pracovníků a tím i úspora mzdových nákladů odlehčení práce finančních účetních,
 • přenesení odpovědnosti za případné chyby při zpracování na jiný subjekt,
 • úspora software, hardware,
 • profesionalita rychlost zpracování dat
 • záruka kvality dodávané služby
 • právní jistota, že prováděné činnosti jsou v souladu s platnými zákony a předpisy ČR pro tuto oblast,
 • zatupování při kontrolách a veškerých jednáních se státními orgány.

Cena za zpracování jednoho zaměstnance se dle náročnosti rozsahu mzdové agendy pohybuje v rozmezí 170,- Kč do 350,- Kč bez DPH za jednu zpracovávanou osobu a měsíc.

Veškeré služby jsou poskytovány na základě smlouvy o zajišťování vedení mzdové a personální agendy uzavřené dle § 269 Obchodního zákoníku.