Outsourcing

Pojmem outsourcing se obecně označuje zajištění určité části činnosti podniku externím subjektem. Outsourcing tedy představuje jakýsi pronájem externích zdrojů a jejich využití pro potřeby nájemce. Smyslem outsourcingu je nedělat vlastními silami to, co pro nás může zajistit někdo jiný levněji a v mnoha případech i s vyšší odborností, a uvolnit kapacity podniku pro její vlastní podnikání. Outsourcing se v současnosti ve zvýšené míře uplatňuje v oblasti IT a v oblasti sledování ekonomiky a řízení lidských zdrojů podniku.

Outsourcing lze v této souvislosti definovat také jako smluvní vztah, při kterém externí subjekt na sebe vezme zodpovědnost za plnění všech nebo jen části informačně-technologických funkcí podniku. Využití této služby může pro podnik znamenat významnou restrukturalizaci prostředků včetně lidských zdrojů.

 

Výhody outsourcingu pro klienta:

 • problematika je vždy řešena specialisty z daného oboru
 • profesionalita a rychlost zpracování, záruka na dodávané služby
 • jistota, že prováděné činnosti jsou v souladu s platnými zákony a předpisy ČR pro tuto oblast
 • přesně dohodnuté smluvní podmínky
 • nepřetržitá dostupnost poskytovaných služeb
 • existence a okamžitá dostupnost náhradních systémů a řešení
 • nižší materiální náklady na zajištění služeb než při jejich zajištění vlastními silami (hardware, software, prostory, vybavení, vzdělávání)
 • úspora mzdových nákladů, snížení počtu režijních pracovníků, případně odlehčení přetížených stávajících pracovníků (ti se mohou věnovat analytické činnosti)
 • přenesení odpovědnosti za případné chyby a nedostatky ve zpracování na jiný subjekt
 • eliminace nebezpečí úniku citlivých dat a zneužití důvěrných informací
 • zastupování při kontrolách a veškerých jednáních před orgány státní správy

 

Klientovi nabízíme úplné či částečné provozování ekonomického informačního systému EKOPRAKTIK na našem technickém vybavení. Tvar výstupů a jejich četnost má klient možnost nejen definovat, ale v průběhu užívání po dohodě i pružně měnit. Jednoduchým příkladem může být kompletní vedení klientovy mzdové agendy na našem technickém a programovém vybavení (včetně komunikace s bankami a státními institucemi). Komplexnějším příkladem je zajištění úplných účetních a ekonomických informačních služeb pro klienta našem technickém a programovém vybavení.