Outsourcing

Pojmem outsourcing se obecně označuje zajištění určité části činnosti podniku externím subjektem. Outsourcing tedy představuje jakýsi pronájem externích zdrojů a jejich využití pro potřeby nájemce. Smyslem outsourcingu je nedělat vlastními silami to, co pro nás může zajistit někdo jiný levněji a v mnoha případech i s vyšší odborností, a uvolnit kapacity podniku pro její vlastní podnikání. Outsourcing se v současnosti ve zvýšené míře uplatňuje v oblasti IT a v oblasti sledování ekonomiky a řízení lidských zdrojů podniku.

Outsourcing lze v této souvislosti definovat také jako smluvní vztah, při kterém externí subjekt na sebe vezme zodpovědnost za plnění všech nebo jen části informačně-technologických funkcí podniku. Využití této služby může pro podnik znamenat významnou restrukturalizaci prostředků včetně lidských zdrojů.

 

Výhody outsourcingu pro klienta:

 • problematika je vždy řešena specialisty z daného oboru
 • profesionalita a rychlost zpracování, záruka na dodávané služby
 • jistota, že prováděné činnosti jsou v souladu s platnými zákony a předpisy ČR pro tuto oblast
 • přesně dohodnuté smluvní podmínky
 • nepřetržitá dostupnost poskytovaných služeb
 • existence a okamžitá dostupnost náhradních systémů a řešení
 • nižší materiální náklady na zajištění služeb než při jejich zajištění vlastními silami (hardware, software, prostory, vybavení, vzdělávání)
 • úspora mzdových nákladů, snížení počtu režijních pracovníků, případně odlehčení přetížených stávajících pracovníků (ti se mohou věnovat analytické činnosti)
 • přenesení odpovědnosti za případné chyby a nedostatky ve zpracování na jiný subjekt
 • eliminace nebezpečí úniku citlivých dat a zneužití důvěrných informací
 • zastupování při kontrolách a veškerých jednáních před orgány státní správy

 

Klientovi nabízíme úplné či částečné provozování ekonomického informačního systému EKOPRAKTIK na našem technickém vybavení. Tvar výstupů a jejich četnost má klient možnost nejen definovat, ale v průběhu užívání po dohodě i pružně měnit. Jednoduchým příkladem může být kompletní vedení klientovy mzdové agendy na našem technickém a programovém vybavení (včetně komunikace s bankami a státními institucemi). Komplexnějším příkladem je zajištění úplných účetních a ekonomických informačních služeb pro klienta našem technickém a programovém vybavení.

a new geneva stamp was actually eligible through process of who sells the best rolex replica.

replica rolex forum creates a number of advice meant for sit back and watch fanatics and even devotees.

look at the wonderful fake rolex we show you here.

the best rolex replica and prices here.
luxury replica uhren accessories massive fundamentals.