Projekt Zemědělství

Sestává z projektu živočišná výroba a projektu rostlinná výroba. Je zde sledován obrat stáda za organizaci podle jednotlivých stájí. Dále obsahuje sledování ukazatelů živočišné výroby a sledování nákladů na jednotku produkce živočišné výroby.

Projekt živočišná výroba

V projektu jsou sledovány jednotlivé kategorie zvířat a to:

 • Skot
  • Náklady na 1 litr mléka
  • Jedno odstavené tele
  • Jeden kg přírůstku
  • Jeden kg živé hmotnosti
  • Jeden krmný den vzrůstového přírůstku
 • Prasata
  • Náklady na 1 kg živé hmotnosti selat
  • Jedno odstavené sele
  • Jeden kg přírůstku
  • Jeden kg živé hmotnosti
 • Drůbež
  • Náklady na 1 vejce
  • Jednodenní mládě
  • Jeden kg vzrůstového přírůstku
  • Jeden kg živé hmotnosti

Projekt Rostlinná výroba

Umožňuje sledování nákladovosti na jednotlivé plodiny a to jak na hlavní tak i vedlejší výrobky. Náklady jsou sledovány na jednu měrnou jednotku případně na oseté hektary.