Vstupní analýza

Uvědomujeme si, že vstupní analýza nového ekonomického softwaru představuje nejdůležitější krok jeho implementace. Má dlouhodobý význam pro úspěšné podnikání Vaší společnosti.

 

Návrh a analýza řešení v ekonomickém systému Ekopraktik.

Ekopraktik obsahuje celou řadu způsobů jak se softwarem pracovat. V rámci vstupní analýzy zjišťujeme, jak probíhají jednotlivé podnikové činnosti ve Vaší společnosti a hledáme nejvhodnější řešení pro probíhající ekonomické a výrobní procesy. Na základě toho vybereme nejvhodnější řešení s ohledem na to, co očekáváte od nového ekonomického informačního systému.

Vstupní analýza umožní poskytnout záruku úspěšného zavedení a bezproblémového provozu systému Ekopraktik.

Jako součást implementace prováděné naší společnosti nabízíme tyto činnosti nezbytně nutné k úspěšnému zavedení a zprovoznění informačního systému:

  1. Analýza organizačního uspořádání
  2. Analýza činnosti
  3. Zpracování systémového projektu

Po těchto krocích následuje vlastní implementace.