Projekt Pracovní listy

Projekt Pracovní listy slouží pro fakturaci a sledování nákladů a výnosů na jednotlivé ceníkové položky. Pracovní list je soubor asi 3 stran, ve kterém pracovníci firmy zadávají počet kusů (hodin) ceníkové položky, které se fakturují zákazníkovi, a dále pak počet hodin strávených na této ceníkové položce. Systém pak kromě mzdy rozpouští na ceníkové položky i další náklady, jako jsou režie, sociální, zdravotní atd.

Projekt Pracovních listů je samozřejmě přímo napojen na mzdy a účetní agendu, pro které slouží jako prvotní doklad. Asi není třeba zdůrazňovat, že veškeré zaúčtování probíhá automaticky na základě pokynu obsluhy.