Ceník

Ekonomický informační systém EKOPRAKTIK
 

Název modulu Lokální monoverze Lokální multiverze Síťová monoverze Síťová multiverze
Účetnictví 15 000,- 25 000,- 30 000,- 45 000,-
Skladové hospodářství 5 000,- 5 000,- 20 000,- 20 000,-
Mzdy 5 000,- 5 000,- 15 000,- 15 000,-
Dlouhodobý majetek 5 000,- 5 000,- 15 000,- 15 000,-
Celkem 30 000,- 40 000,- 80 000,- 95 000,-

Nabízíme prodej software i na splátky dle dohody. Cena upgrade na kalendářní rok (od následujícího roku po koupi) je pak 15% z ceníkové ceny platné pro daný kalendářní rok.

Ekonomický informační systém je nabízen i ve formě „práva užívání“. Společnost pak platí smluvní měsíční pronájem, který se odvíjí od počtu užívaných modulů a výše obratu firmy. Výše pronájmu je sjednaná individuálně. Minimální měsíční částka činí 1.500,- Kč u firem do 10mil. ročního obratu. Za každých 10mil. ročního obratu se měsíční nájemné zvyšuje o 1.000,- Kč (u firem do 40mil. obratu). U firem nad 40mil. obratu se nájemné (při obratu nad 40mil.) dále zvyšuje o 500,- Kč měsíčně za každých 10mil. ročního obratu. Obrat se bere z předcházejícího účetního období. Při této formě je pak individuálně sjednávána i smlouva o údržbě a konzultaci.

Služby spojené s uvedením systému do užívání a jeho údržbou

Ceník služeb Kč/hod
Analýza 1100,-
Implementace včetně naplnění a kopírování číselníků 1100,-
Instalace 1100,-
Zaškolení uživatelů 1100,-
Pomoc při zpracování měsíční závěrky 1300,-
Programové úpravy dle požadavků zákazníka a ostatní práce 1100,-

Tyto ceny jsou platné pouze pro stávající zákazníky, kteří mají zaplacený pronájem nebo upgrade na některou z aplikací nabízenou naší společností na období, ve kterém je služba poskytnuta. Pro ostatní zákazníky platí ceny dle dohody.

Při zavádění účetního software na firmě spolupracují i dva auditoři, vykonávající poradenskou činnost ve všech oblastech zpracování dat (např. způsoby oceňování zásob, způsoby účtování nedokončené výroby, sledování vnitropodnikových nákladů a výnosů, rozpouštění režií apod.).

Konzultace a školení

Pracovní doba 8.00 až 16.00, mimo pracovní dobu příplatek 25%, práce v sobotu příplatek 50%, práce v neděli příplatek 100%.
(kalkuluje se každá započatá hodina)

Cena školení či konzultace je stanovena dle počtu hodin za hodinovou sazbu a cestovné
školení - úvodní instalace, školení na testovací instalaci a neaktuálních datech 
konzultace - poradenská činnost na ostré verzi a řešení problematiky uživatele

  Kč/hod
Školení u uživatele (plus cestovné) 1100,-
Konzultace u uživatele (plus cestovné) 1100,-
Školení/Konzultace v prostorách naší firmy 1100,-

 

Související položky:  
Paušál za výjezd k zákazníkovi 440,-
Cestovné nad 40 km (za 1 km) 11,-
Okamžitý příjezd do 4 hodin 4200,-
Okamžitý příjezd do 12 hodin 2800,-
Okamžitý příjezd do 24 hodin 2200,-


Doprovodné služby

Správa zákazníkova serveru a podpora jeho uživatelům
pravidelná kontrola a podpora přes telefon/email
(podmínkou je možnost vzdáleného přístupu přes internet)
10 000,- / měsíc
Přístupové právo k serveru Ekopraktik (outsourcing) - 1 uživatel 500,- / měsíc
Uložení účetních dat na serveru Ekopraktik bez uživatelského přístupu
- max 1 GB
1000,- / rok
Uložení účetních dat na serveru Ekopraktik bez uživatelského přístupu
- každých dalších započatých 10 GB dat
600,- / rok
Uložení dokumentů k dokladům na serveru Ekopraktik 
- max 1 GB dat / 1 uživatel
zdarma
Uložení dokumentů k dokladům na serveru Ekopraktik
- každých dalších započatých 10 GB dat
50,- / měsíc
Převod licence aplikace Auditorský spis na jinou společnost - 1 auditor 3 000,-
Převod licence aplikace Auditorský spis na jinou společnost - 1 asistent 1 000,-

 

Všechny částky na této stránce jsou uvedeny v českých korunách a bez DPH. Pro služby zde neuvedené platí smluvní ceny.

a new geneva stamp was actually eligible through process of who sells the best rolex replica.

replica rolex forum creates a number of advice meant for sit back and watch fanatics and even devotees.

look at the wonderful fake rolex we show you here.

the best rolex replica and prices here.
luxury replica uhren accessories massive fundamentals.