Help k instalaci programu EkoEET

1) Aplikace EkoEET je podepsána elektronickým podpisem vydaným Kvalifikovanou certifikační autoritou PostSignum (Česká pošta). V případě, že Vám instalace hlásí neznámý podpis, můžete si nainstalovat kořenové certifikáty PostSignum. Instalujte pomocí instalačního balíčku CA_postsignum.exe. K provozu aplikace nicméně není instalace certifikátů nutná.

2) Stáhněte soubor EkoEETInstall.exe z předchozí stránky. Vhodné je stáhnout instalační soubor např. na plochu počítače.

3) Spusťte stažený soubor.

4) Postupujte podle instrukcí. Instalace nainstaluje požadované součásti a poté se spustí vlastní instalace aplikace. V průběhu celého instalačního procesu není nutno měnit žádné nastavení, stačí všechny volby potvrzovat pomocí tlačítka Další, případně Instalovat. V některém kroku instalace také může být nutno zatrhnout souhlas s podmínkami.

Pokud budete v průběhu instalace vyzvání k restartování počítače, počítač restartuje a poté spusťte stažený instalační soubor (EkoEETInstall.exe) znovu.

5) Ikonu k nainstalované aplikaci naleznete na ploše počítače pod názvem EkoEET.

 

V případě problému pište na email  info@ekopraktik.cz.