Evidenční listy důchodového zabezpečení

Modul Evidenční listy důchodového zabezpečení umožňuje elektronicky odesílat evidenční listy (ELDP) přes Portal Veřejné správy na Českou správu sociálního zabezpečení.

Modul je napojen na modul Mzdy, ze kterého automaticky přebírá všechny údaje potřebné pro vyplnění evidenčního listu u vybraných pracovníků. Evidenční listy jsou před odesláním zobrazy, je umožněn jejich tisk a uložení pro případné pozdější zpracování.