Auditorský spis

Auditorský spis je aplikace, která umožňuje vést spisy auditora v elektronické podobě. Software byl vytvořen pracovníky naší společnosti na základě jejich dlouholetých zkušeností s prováděním a dokumentováním auditů u podnikatelských subjektů různých typů a velikostí.

Aplikace byla vytvořena v souladu s platnou metodikou a splňuje všechny požadavky na vedení spisu auditora. Software pracuje s dokumenty Microsoft Office (pro plnou funkčnost aplikace je vyžadována plná verze Microsoft Office, s některými omezeními je možné použít i jiné kancelářské aplikace, doporučujeme odzkoušet v demoverzi), je otevřená a dovoluje snadnou uživatelskou modifikaci.

Software Auditorský spis obsahuje tyto části:

 1. Obecné
 2. Obsah spisu (zde se zobrazí všechny revidované soubory spisu)
 3. Kontrolní formuláře
 4. Stálá složka
 5. Řízení kvality
 6. Vyhodnocení rizik
 7. Příprava zprávy
 8. Řízení zakázky
 9. Testy spolehlivosti kontrol
 10. Testy věcné správnosti
 11. Ostatní dokumenty

Všechny výše uvedené části spisu jsou již předvyplněny. Při provádění auditu auditor pouze upřesňuje již předepsané texty. Do této aplikace si můžete naskenovat potřebné materiály a přidat jakýkoliv soubor. Software plně odbourává papírovou podobu spisu auditora. Šablony v aplikaci jsou připraveny dle našeho nejlepšího vědomí a zkušeností s dokumentací auditu. Neposkytujeme nicméně garanci na jejich 100% správnost. Auditor si sám rozhodne, jestli využije naše šablony, upraví je, nebo využije svých vlastních dokumentů, které je možno do aplikace snadno vkládat.

Aplikace Auditorský spis je aktualizována a doplňována na základě legislativních změn a podnětů od našich zákazníků. Aktualizace jsou automatické, při spuštění si software sám zkontroluje dostupnost nové verze.

Aplikaci Auditorský spis je možno rozšířit o další rozšíření, která využijí mnozí auditoři a auditorské týmy. Jedná se především o rozšíření pro práci s daty klienta a dále rozšíření umožňující práci v auditorském týmu. Aplikace umožňuje práci mezi více uživateli v síti případně na serveru, což ocení zejména auditorské firmy, kde na jednom spisu pracuje více auditorů/asistentů. Více o těchto rozšířeních se můžete dozvědět na této stránce. Aplikace umožňuje export finančních výkazů do finanční analýzy FinAnalysis firmy Atlantis PC s.r.o.. Více informací o exportu do finanční analýzy se můžete dozvědět na našich stránkách.

Připravili jsme překlad všech šablon do Slovenštiny pro slovenské uživatele našeho software. Rovněž jsou upraveny účty a výkazy. Nejnovější vzory smluv a výroků nám laskavě poskytla Slovenská komora auditorů a jsou také součástí spisu auditora pro slovenské obchodní společnosti. Upraveno je také rozšíření o práci s hlavní knihou (výkazy a účtová osnova platné pro Slovenskou republiku). Aplikace je také připravena na další typ organizace a to Slovenské neziskové organizace. Tyto organizace mají v softwaru jinou účtovou osnovu, výkazy a hlavní knihu.

Ukázky

Ceny základní licence aplikace bez rozšíření:

 • Základní cena licence aplikace je 22000 Kč (880 EUR) bez DPH. Tato cena platí pro instalaci pro jednoho auditora v jedné firmě.
 • Za každého dalšího auditora v rámci jedné firmy, který bude software využívat, se platí poloviční cena, tedy 11000 Kč (440 EUR) bez DPH.
 • Za každého asistenta auditora v rámci jedné firmy, který bude software využívat, je cena 5000 Kč (200 EUR) bez DPH.
 • Licence aplikace je vázána na uživatele, nezáleží pak na počtu počítačů, na kterých uživatel aplikaci využívá.

Ceny volitelných rozšíření aplikace:

 • Cena rozšíření aplikace o práci s hlavní knihou klienta je 6000 Kč (240 EUR) bez DPH za licenci pro jednu auditorskou firmu.
 • Cena rozšíření aplikace o výběr vzorku dat je 6000 Kč (240 EUR) bez DPH za licenci pro jednu auditorskou firmu.
 • Cena rozšíření aplikace o práci v síti je 6000 Kč (240 EUR) bez DPH za licenci pro jednu auditorskou firmu.
 • Cena rozšíření aplikace o audit dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. a vyhlášky č. 504/2002 Sb. je 6000 Kč bez DPH za licenci pro jednu auditorskou firmu.
 • Cena rozšíření aplikace o analýzu dat je 6000 Kč (240 EUR) bez DPH za licenci pro jednu auditorskou firmu.
 • Cena rozšíření aplikace o práci v týmu je: 2000 Kč (80 EUR) bez DPH za licenci pro jednoho uživatele.

Cenově zvýhodněná licence aplikace včetně všech rozšíření:

 • Při zakoupení licence aplikace pro jednoho auditora včetně všech rozšíření bude poskytnuta sleva ve výši 5000 Kč.

Cena ročního upgrade a technické podpory aplikace:

 • Cena ročního upgrade aplikace a technické podpory je 5500 Kč (220 EUR) bez DPH. Jedná se o částku za upgrade aplikace a technickou podporu pro jednu auditorskou firmu na jeden rok. Platí se až od následujícího kalendářního roku po pořízení aplikace.
 • V ceně ročního upgrade základní licence aplikace jsou zahrnuty i aktualizace rozšíření aplikace.

 • V případě zájmu o bližší podrobnosti nebo objednávku se obracejte na tyto naše pracovníky, kteří jsou zároveň autory aplikace
  Ing. Pavel Krátký – programátor
  Ing. Jiřina Závišková – auditor číslo dekretu 714
  Ing. Eva Heinrichová – auditor číslo dekretu 2120
  Můžete také využít náš kontaktní formulář.

V případě zájmu o software Auditorský spis si stáhněte demoverzi tady. Demoverze je plně funkční, je však omezena na 5 tabulek z každé části spisu. Rozšíření aplikace o audit dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. a vyhlášky č. 504/2002 Sb. je omezeno na 2 tabulky. Rozšíření aplikace o práci s hlavní knihou je omezeno na načtení 1/5 dat klienta a umožňuje export pouze do 2 tabulek spisu. Rozšíření aplikace o výběr vzorku je omezeno na načtení 1/5 dat klienta a umožňuje export pouze do 3 tabulek spisu. Obdobně je omezeno i rozšíření o analýzu dat. Rozšíření aplikace o práci v síti je omezeno na spojení spisů pouze ze 2 počítačů a neumožňuje přehrání výsledného spisu na další počítače v síti. Kopírovat tabulky a spisy je pak možno jen z jednoho počítače v síti. Práce v režimu synchronizace funguje pouze ve vybraných částech spisů. V rozšíření o práci v týmu je možno zvolit pouze 2 uživatele (administrátor + uživatel) pro přihlašování resp. 1 uživatele pro sledování hodin. V případě objednávky plné verze Vám zašleme aktivační klíč, kterým aktivujete demoverzi na plnou verzi.