Implementace

Implementace představuje instalaci software, správné nastavení parametrů systému, naplnění číselníků, naplnění počátečních stavů, přípravu požadovaných výstupních sestav a případně provedení uživatelských úprav na míru.

Po ukončení školení a implementace systému nastává jeho zkušební provoz s ostrými daty. Jeho cílem je ověřit správnost projektu a upevnit vědomosti získané na školení. Po zdárném průběhu zkušebního provozu a případném doladění systému přechází informační systém do režimu řádného provozu.

 

V rámci implementace systému je prováděno několik činností. Jedná se především o:

 1. Technickou instalaci
 2. Konverzi dat
 3. Zaškolení pracovníků
 4. Realizaci programových úprav
 5. Zavedení zkušebního provozu
 6. Dozor nad ostrým provozem
 7. Propojování ekonomického programu s ostatními informačními systémy

 

Fáze implementace:

 1. Konzultace návrhu systémového projektu s managementem společnosti a jeho finalizace včetně požadavků na manažerské výstupy
 2. Realizace programových úprav dle specifických požadavků uživatele
 3. Instalace a základní parametrizace informačního systému
 4. Navedení stávajících dat uživatele do informačního systému a jeho spuštění
 5. Zaškolení pracovníků uživatele při práci s ostrými daty pod dohledem naších pracovníků, doladění parametrů informačního systému v součinnosti s uživateli systému.
 6. Zkušební provoz systému s průběžným dohledem našich pracovníků ukončený měsíční závěrkou v rozsahu řádné roční závěrky
a new geneva stamp was actually eligible through process of who sells the best rolex replica.

replica rolex forum creates a number of advice meant for sit back and watch fanatics and even devotees.

look at the wonderful fake rolex we show you here.

the best rolex replica and prices here.
luxury replica uhren accessories massive fundamentals.