Skladové hospodářství

Modul Skladové hospodářství umožňuje vedení libovolného počtu skladů. Jeho základ tvoří skladní karty zásob s mnoha užitečnými informacemi o nich. Pro každého odběratele je možno vytvořit libovolný počet nákupních a prodejních ceníků. Ve skladovém modulu je možno definovat různé druhy slev.

Oceňování zásob na skladě je možno evidovat v:

 • Průměrných cenách
 • FIFO
 • LIFO
 • Předem stanovené ceny
 • Vlastní náklady apod.

Je možné vytvářet převodky mezi sklady a k tomu automaticky vytvářet příjemku a výdejku při převodech. Nosným prvkem skladu je skladní karta, příjemka ÚčD 05 a výdejka ÚčD 06.

Modul Skladové hospodářství je úzce propojen s modulem Objednávkový systém. Ze skladu je možno vyhotovovat objednávky zásob, propojení na skladní karty, přijímat objednávky a z přímo přijatých objednávek vystavovat dodací listy stejně jako faktury odběratelské.

Přednosti modulu:

 • Libovolné množství skladů
 • 6 způsobů oceňování
 • Neomezené množství ceníků
 • Poskytování slev
 • Rezervace zásob
 • Přehledy o odebraném množství zásob dle jednotlivých odběratelů