Ceník

Ekonomický informační systém EKOPRAKTIK
 

Název modulu Lokální monoverze Lokální multiverze Síťová monoverze Síťová multiverze
Účetnictví 15 000,- 25 000,- 30 000,- 45 000,-
Skladové hospodářství 5 000,- 5 000,- 20 000,- 20 000,-
Mzdy 5 000,- 5 000,- 15 000,- 15 000,-
Dlouhodobý majetek 5 000,- 5 000,- 15 000,- 15 000,-
Celkem 30 000,- 40 000,- 80 000,- 95 000,-

Nabízíme prodej software i na splátky dle dohody. Cena upgrade na kalendářní rok (od následujícího roku po koupi) je pak 15% z ceníkové ceny platné pro daný kalendářní rok.

Ekonomický informační systém je nabízen i ve formě „práva užívání“. Společnost pak platí smluvní měsíční pronájem, který se odvíjí od počtu užívaných modulů a výše obratu firmy. Výše pronájmu je sjednaná individuálně. Minimální měsíční částka činí 1.500,- Kč u firem do 10mil. ročního obratu. Za každých 10mil. ročního obratu se měsíční nájemné zvyšuje o 1.000,- Kč (u firem do 40mil. obratu). U firem nad 40mil. obratu se nájemné (při obratu nad 40mil.) dále zvyšuje o 500,- Kč měsíčně za každých 10mil. ročního obratu. Obrat se bere z předcházejícího účetního období. Při této formě je pak individuálně sjednávána i smlouva o údržbě a konzultaci.

Služby spojené s uvedením systému do užívání

Ceník služeb Kč/hod
Analýza 1100,-
Instalace 1100,-
Implementace - naplnění číselníků 950,-
Zaškolení uživatelů 950,-
Pomoc při zpracování měsíční závěrky 1100,-
Programátorské práce - kopírování stávajících dat 950,-
Programové úpravy dle požadavků uživatele a ostatní práce 1100,-

Tyto ceny jsou platné pouze pro stávající zákazníky, kteří si zakoupí licenci, případně její pronájem, a platí upgrade na některou z aplikací nabízenou naší společností.

Při zavádění účetního software na firmě spolupracují i dva auditoři, vykonávající poradenskou činnost ve všech oblastech zpracování dat (např. způsoby oceňování zásob, způsoby účtování nedokončené výroby, sledování vnitropodnikových nákladů a výnosů, rozpouštění režií apod.).

Konzultace a školení

Pracovní doba 8.00 až 17.00, mimo pracovní dobu příplatek 25%, práce v sobotu příplatek 50%, práce v neděli příplatek 100%.
(kalkuluje se každá započatá hodina)

Cena školení či konzultace je stanovena dle počtu hodin za hodinovou sazbu a dopravné
školení - úvodní instalace, školení na testovací instalaci a neaktuálních datech 
konzultace - poradenská činnost na ostré verzi a řešení problematiky uživatele

  Kč/hod
Školení u uživatele 950,-
Konzultace u uživatele 950,-
Konzultace v prostorách firmy 950,-

 

Související položky:  
Dopravné 1 km 11,-
Okamžitý příjezd do 4 hodin (bez konz. práce) 4200,-
Okamžitý příjezd do 12 hodin (bez konz. práce) 2800,-
Okamžitý příjezd do 24 hodin (bez konz. práce) 2200,-


Doprovodné služby

Standardní hodinová sazba 1 200,-
Správa zákazníkova serveru a podpora jeho uživatelům
pravidelná kontrola a podpora přes telefon/email
(podmínkou je možnost vzdáleného přístupu přes internet)
10 000,- / měsíc
Přístupové právo k serveru Ekopraktik (outsourcing) - 1 uživatel 500,- / měsíc
Uložení účetních dat na serveru Ekopraktik bez uživatelského přístupu
- max 1 GB
1000,- / rok
Uložení účetních dat na serveru Ekopraktik bez uživatelského přístupu
- každých dalších započatých 10 GB dat
600,- / rok
Uložení dokumentů k dokladům na serveru Ekopraktik 
- max 1 GB dat / 1 uživatel
zdarma
Uložení dokumentů k dokladům na serveru Ekopraktik
- každých dalších započatých 10 GB dat
50,- / měsíc
Převod licence aplikace Auditorský spis na jinou společnost - 1 auditor 3 000,-
Převod licence aplikace Auditorský spis na jinou společnost - 1 asistent 1 000,-

Slevy pro občanská sdružení a nevýdělečné organizace 50 %

 

Všechny částky na této stránce jsou uvedeny v českých korunách a bez DPH.