Auditorský spis

Auditorský spis je aplikace, která umožňuje vést spisy auditora v elektronické podobě. Software byl vytvořen pracovníky naší společnosti na základě jejich dlouholetých zkušeností s prováděním a dokumentováním auditů u podnikatelských subjektů různých typů a velikostí.

Aplikace byla vytvořena v souladu s platnou metodikou a splňuje všechny požadavky na vedení spisu auditora. Software pracuje s dokumenty Microsoft Office (pro plnou funkčnost aplikace je vyžadována plná verze Microsoft Office XP nebo vyšší, s některými omezeními je možné použít i jiné kacelářské aplikace, doporučujeme odzkoušet v demoverzi), je otevřená a dovoluje snadnou uživatelskou modifikaci.

Software Auditorský spis obsahuje tyto části:

 1. Obecné (obecné dokumenty např. směrnice pro provádění auditu ve firmě s odkazem na příslušné dokumenty)
 2. Obsah spisu (zde se zobrazí všechny revidované soubory spisu)
 3. Stálá složka
 4. ISQC
 5. Vyhodnocení rizik
 6. Příprava zprávy
 7. Řízení zakázky
 8. Testy spolehlivosti kontrol
 9. Testy věcné správnosti
 10. Inventarizace

Všechny výše uvedené části spisu jsou již předvyplněny. Při provádění auditu auditor pouze upřesňuje již předepsané texty. Do této aplikace si můžete naskenovat potřebné materiály a přidat jakýkoliv soubor. Software plně odbourává papírovou podobu spisu auditora. Šablony v aplikaci jsou připraveny dle našeho nejlepšího vědomí a zkušeností s dokumentací auditu. Neposkytujeme nicméně garanci na jejich 100% správnost. Auditor si sám rozhodne, jestli využije naše šablony, upraví je, nebo využije svých vlastních dokumentů, které je možno do aplikace snadno vkládat.

Aplikace Auditorský spis je aktualizována a doplňována na základě legislativních změn a podnětů od našich zákazníků. Aktualizace jsou automatické, při spuštění si software sám zkontroluje dostupnost nové verze.

Aplikaci Auditorský spis je možno rozšířit o další rozšíření, která využijí mnozí auditoři a auditorské týmy. Více o těchto rozšířeních se můžete dozvědět na této stránce.

Od verze 1.66 umožňuje aplikace export finančních výkazů do finanční analýzy FinAnalysis firmy Atlantis PC s.r.o.. Více informací o exportu do finanční analýzy se můžete dozvědět na našich stránkách. Aplikace od této verze umožňuje také práci mezi více počítači v síti, což ocení zejména auditorské firmy, kde na jednom spisu pracuje více auditorů/asistentů.

Ve verzi 1.72 jsme připravili překlad všech šablon do Slovenštiny pro slovenské uživatele našeho software. Rovněž jsou upraveny účty a výkazy. Nejnovější vzory smlouv a výroků nám laskavě poskytla Slovenská komora auditorů a jsou také součástí spisu auditora pro slovenské obchodní společnosti. Upraveno je také rozšíření o práci s hlavní knihou (výkazy a účtová osnova platné pro Slovenskou republiku).

Ve verzi 1.85 jsme pak přidali další typ organizace a to Slovenské neziskové organizace. Tyto organizace mají v softwaru jinou účtovou osnovu, výkazy a hlavní knihu.

Ukázky

Ceny základní licence aplikace bez rozšíření:

 • Základní cena licence aplikace je 15000 Kč (563 EUR) bez DPH. Tato cena platí pro instalaci pro jednoho auditora v jedné firmě.
 • Za každého dalšího auditora v rámci jedné firmy, který bude software využívat, se platí poloviční cena, tedy 7500 Kč (281 EUR) bez DPH.
 • Za každého asistenta auditora v rámci jedné firmy, který bude software využívat, je cena 3000 Kč (112 EUR) bez DPH.
 • Licence aplikace je vázána na uživatele, nezáleží pak na počtu počítačů, na kterých uživatel aplikaci využívá.

Ceny volitelných rozšíření aplikace:

 • Cena rozšíření aplikace o práci s hlavní knihou klienta je 4000 Kč (150 EUR) bez DPH za licenci pro jednu auditorskou firmu.
 • Cena rozšíření aplikace o výběr vzorku dat je 4000 Kč (150 EUR) bez DPH za licenci pro jednu auditorskou firmu.
 • Cena rozšíření aplikace o práci v síti je 4000 Kč (150 EUR) bez DPH za licenci pro jednu auditorskou firmu.
 • Cena rozšíření aplikace o audit dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. a vyhlášky č. 504/2002 Sb. je 4000 Kč bez DPH za licenci pro jednu auditorskou firmu.

Cenově zvýhodněná licence aplikace včetně všech rozšíření:

 • Cena licence aplikace včetně všech rozšíření je 29500 Kč bez DPH. Tato cena platí pro instalaci pro jednoho auditora v jedné firmě.
 • Za každého dalšího auditora v rámci jedné firmy, který bude software včetně všech rozšíření využívat, je cena 7500 Kč bez DPH.
 • Za každého asistenta auditora v rámci jedné firmy, který bude software včetně všech rozšíření využívat, je cena 3000 Kč bez DPH.
 • Licence aplikace je vázána na uživatele, nezáleží pak na počtu počítačů, na kterých uživatel aplikaci využívá.

Cena ročního upgrade a technické podpory aplikace:

 • Cena ročního upgrade aplikace a technické podpory je 2900 Kč (113 EUR) bez DPH. Jedná se o částku za upgrade aplikace a technickou podporu pro jednu auditorskou firmu na jeden rok. Platí se až od následujícího kalendářního roku po pořízení aplikace.
 • V ceně ročního upgrade základní licence aplikace jsou zahrnuty i aktualizace rozšíření aplikace.

 • Od 1.1.2018 dojde ke zvýšení všech cen licencí a upgrade o 10%. Objednávejte do konce roku za stávají ceny.

V případě zájmu o bližší podrobnosti nebo objednávku se obracejte na tyto naše pracovníky, kteří jsou zároveň autory aplikace
Ing. Pavel Krátký – programátor
Ing. Jiřina Závišková – auditor číslo dekretu 714
Ing. Eva Heinrichová – auditor číslo dekretu 2120
Můžete také využít náš kontaktní formulář.
 

V případě zájmu o software Auditorský spis si stáhněte demoverzi tady. Demoverze je plně funkční, je však omezena na 5 tabulek z každé části spisu. Rozšíření aplikace o audit dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. a vyhlášky č. 504/2002 Sb. je omezeno na 2 tabulky. Rozšíření aplikace o práci s hlavní knihou je omezeno na načtení 1/5 dat klienta a umožňuje export pouze do 2 tabulek spisu. Rozšíření aplikace o výběr vzorku je omezeno na načtení 1/5 dat klienta a umožňuje export pouze do 3 tabulek spisu. Rozšíření aplikace o práci v síti je omezeno na spojení spisů pouze ze 2 počítačů a neumožňuje přehrání výsledného spisu na další počítače v síti. Kopírovat tabulky a spisy je pak možno jen z jednoho počítače v síti. V případě objednávky plné verze Vám zašleme aktivační klíč, kterým aktivujete demoverzi na plnou verzi.